Головна » Бізнес & Фінанси » Звільнення за прогул

Звільнення за прогулДотримання правил трудової дисципліни - Запорука успішної роботи організації, тому абсолютно справедливим є різко негативне ставлення роботодавця до довільного залишенню робочого місця, запізнень та інших порушень.

Прогул - це відсутність співробітника організації на його робочому місці протягом чотирьох і більше годин поспіль при відсутності поважної на те причини. Прогул, зафіксований документально і за всіма правилами, тягне за собою звільнення. Запис про те, що працівник був звільнений саме за прогул, заноситься в трудову книжку, і цей запис часто негативно позначається на успіху при пошуку нового місця роботи. Законним визнається звільнення за прогул в наступних випадках:

  • Працівник не з'явився на робочому місці без будь-якої поважної причини протягом трудової зміни, причому її тривалість в розрахунок не беруть.
  • Працівник (теж незалежно від тривалості періоду, який працівник повинен працювати) знаходився не на робочому місці.
  • Працівник, не попередивши роботодавця, самовільно залишив робоче місце.
  • Звільнення за прогул може мати місце, якщо працівник не погодив з роботодавцем використання днів відгулів або самовільно пішов у відпустку (основний чи додатковий).

  • Однак існують ситуації, коли відсутність на робочому місці не вважається причиною для звільнення. Наприклад, ситуація, коли роботодавець відмовився надати дні відпочинку, вихідні дні (але був зобов'язаний це зробити), і працівник все ж не вийшов на роботу, не вважається прогулом. Також не можна звільнити людину, якого без його згоди перевели на іншу роботу, і він не з'явився туди за медичними показаннями. Незаконним вважається звільнення за прогул, якщо від працівника вимагають виконати те, що не входить в коло його обов'язків, і в зв'язку з цим він не вийшов на роботу. Відмова присутнім або брати участь в будь-якому громадському заході теж не є причиною для звільнення.

    Процедура звільнення за прогул вимагає обов'язково зафіксувати документально відсутність співробітника на роботі. Це робиться шляхом складання акта, який повинні підписати свідки. Зазвичай достатньо двох-трьох очевидців. Якщо відсутній працівник підпорядковується начальнику відділу, ділянки, майстру - то безпосередній керівник може скласти доповідну записку керівнику фірми. У тексті такої записки повинно міститися повідомлення про те, що підлеглий не вийшов на роботу і перелік заходів, які були прийняті, щоб відшукати його (це - телефонні дзвінки, бесіди з сусідами, опитування родичів, службова перевірка та ін.) Після оформлення акта про прогул або доповідної записки керівник організації повинен відправити за адресою, де проживає працівник, письмове повідомлення з описом ситуації - можливість звільнення.

    Звільнення за прогул - один із заходів дисциплінарного стягнення, тому його потрібно проводити відповідно до статті 193 Трудового Кодексу Росії. Як тільки співробітник з'явиться на роботу, потрібно зажадати у нього письмово пояснити, що стало причиною невиходу на роботу. Якщо працівник ігнорує вимогу пояснити причину прогулу протягом двох робочих днів, то при двох-трьох свідках знову складається акт про відмову від пояснень, і керівник видає наказ про звільнення - за формою Т-8. Наказ має бути виданий не пізніше, ніж через місяць після складання акта про відмову від дачі пояснень або після визнання причини відсутності неповажною. Звільняється працівник повинен підписати наказ протягом трьох днів з моменту видання. Трапляється так, що працівник відмовляється підписувати такий наказ. Тоді необхідно відправити наказ поштою листом з повідомленням про вручення за місцем проживання працівника. Порядок звільнення за прогул припускає внесення відповідного запису до трудової книжки.