Головна » Бізнес & Фінанси » Завдання бухгалтерського обліку: навіщо потрібно вести бухгалтерію?

Завдання бухгалтерського обліку: навіщо потрібно вести бухгалтерію?Як відомо, діяльність будь-якої фірми і навіть індивідуального підприємця повинна відображатися у фінансовій документації. Дане правило є непорушним для будь-якої компанії незалежно від сфери діяльності, обсягів і складності виконуваних операцій. У даній статті ми розповімо, що таке завдання бухгалтерського обліку і пояснимо, чому його обов'язкове ведення є не законодавчої примхою, а необхідністю.

Для початку звернемо увагу на поняття інформаційної системи, яка є засобом забезпечення людей необхідної їм в процесі діяльності інформації. Бухгалтерія, по суті, є такою ж інформаційною системою для підприємства і забезпечує необхідними даними користувачів бухгалтерської інформації. Виходячи з цього, можна сформулювати основні завдання бухгалтерського обліку:

1) Перша і найважливіша задача - формування якомога більш повної і достовірної картини господарської діяльності фірми. Важливість даної задачі бухгалтерського обліку полягає в тому, що на підставі даних, що подаються у звітності, керівники фірми, інвестори, акціонери та інші користувачі інформації приймають різного роду рішення: управлінські, фінансові, рішення про надання або ненадання позикових коштів і так далі. Чим більш точно ведеться облік, чим менше помилок містять фінансові дані, тим більше ймовірності того, що користувачі інформації будуть приймати раціональні та вигідні рішення, а значить, їх особистий добробут і добробут фірми буде зростати.

2) Контроль за роботою фірми, своєчасне виявлення відхилень від планів і прогнозів, виявлення їх причин та формування пропозицій щодо коригування ситуації, що склалася - дослідження звітності бухгалтерів допомагає зрозуміти, чи працює фірма згідно з планами керівництва. У разі якщо значення контрольних показників відрізняються від прогнозованих, це має стати приводом для проведення більш детального аналізу аж до службових розслідувань.

3) Виявлення на фірмі різного роду резервів, завдяки яким може бути забезпечена додаткова фінансова, платіжна, господарська стійкість компанії. Мається на увазі контроль наявності та руху різного роду ресурсів - фінансових матеріальних (сировина, витратні матеріали, інструменти і так далі) і трудових

4) Контроль за доцільністю здійснення операцій - завдяки аналізу показників бухобліку можна визначити, які операції є вигідними для фірми, а які, навпаки, приносять лише збитки. Саме завдяки виконанню даної задачі бухгалтерського обліку підприємства згортають ті види господарської діяльності, які їм не вигідні і переходять до більш прибутковим.

5) Контроль відповідності діяльності підприємства нормам законодавства - вивчаючи звітність підприємства, контролюючі органи (податкова адміністрація, пенсійний фонд, фонд соцстрахування) може зробити висновки про те, чи відповідає його діяльність законам, її регулюючим, чи в повному обсязі сплачуються всі податки і обов'язкові відрахування. У разі виявлення порушень, дані органи можуть впливати на організацію з метою повернути її у правові рамки.

Виходячи з вищевказаного переліку, можна зробити висновок, що цілі і завдання бухгалтерського обліку цілком і повністю пояснюють необхідність його ведення. Саме завдяки грамотному обліку фірма може забезпечити необхідною інформацією особи, які беруть безпосередню участь в її повсякденній діяльності та розвитку. Крім того, облік дає можливість оперативно контролювати всі відбуваються операції, і в разі виникнення проблем максимально оперативно і ефективно на них реагувати.