Головна » Бізнес & Фінанси » Привілейовані акції та їх класифікація

Привілейовані акції та їх класифікаціяАкції розрізняють прості та привілейовані. Привілейовані акції надають своєму власникові додаткові права, але вони мають і певні обмеження.

Серед головних відмінностей цих паперів від стандартних є те, що вони дозволяють отримувати фіксовані дивіденди, завдяки чому інвестор має стабільний дохід і не залежить від положення справ на фондовому ринку.

Як правило, розмір дивідендів на них вище, що дозволяє заробити набагато більше.

Привілейовані акції дають першочергове право на отримання якоїсь частини майна, якщо відбувається повна ліквідація компанії. Однак володарі звичайних паперів мають право голосувати на зборах акціонерів, скликаному для вирішення стратегічних питань (за рішенням компанії). А у власників привілейованих акції такої можливості вже немає. Однак якщо компанія зазнає збитків і не може виплатити дивіденди, власники цих паперів одержують дане право. Це цілком логічно, тому що таким чином власники привілейованих акцій мають можливість виправити ситуацію за допомогою оперативного управління компанією. Іншими словами, власники цього виду паперів не можуть впливати на ті рішення, які приймає компанія. Вони залишаються просто інвесторами, в той час як власники звичайних акцій є співвласниками бізнесу.

Таким чином, акції привілейовані забезпечують своєму власнику такі права:

1. Першочергове одержання дивідендів.

2. Отримання частки майна, коли проводиться ліквідація акціонерного товариства.

3. Голосування, яке проводиться з причини невиплати дивідендів або інших випадків, регламентованих законодавством.

Тобто, перевагою подібних паперів є те, що на них обов'язково буде здійснюватися нарахування прибутку, яка становить кілька відсотків від загального акційного номіналу (приблизно від 3 до 5). Як правило, її розмір визначається на відповідному зборах і фіксується в документації.

У тому випадку, коли суспільство працює і стабільно отримує прибуток, що дозволяє йому справно виплачувати дивіденди, привілейовані акції стають облігаціями з змінними купонами, що мають невизначені терміни і тіло погашення.

Виходячи з вищевикладеного, закономірно виникає питання, чи варто вкладати інвестиції в цей вид паперів. Позитивний відповідь може бути однозначним тільки для довгострокових інвестицій, якщо акції належать надійної і стабільної компанії, що має хорошу репутацію на ринку.

Відзначимо, що звичайні і привілейовані акції з огляду на відмінності в умовах функціонування дозволяють гнучко управляти голосами суспільства. Як правило, прості папери не перебувають в руках акціонерів, тому що статути більшості компаній передбачають певний баланс між тими і іншими акціями, що перебувають в одних руках.

Привілейовані акції поділяються на конвертовані і кумулятивні. Перший вид паперів можна обміняти на будь-який інший (наприклад, на прості або кумулятивні). Коли інвестор набуває такий вид акцій, він охороняє себе від не надто успішної діяльності компанії. Він, разом з тим, отримує можливість обміну їх на звичайні. Результатом такої дії автоматично стає збільшення одержуваного прибутку.

Кумулятивні привілейовані дають можливість накопичення дивідендів, якщо їх виплата не здійснюється. Емітент регламентує той період, за який вони можуть накопичуватися. Якщо їх виплата не відбувається після закінчення даного терміну, інвестор отримує право голосу на зборах до того моменту, поки не отримає належні йому дивіденди.