Головна » Бізнес & Фінанси » Заробітна плата

Заробітна платаЗаробітна плата - це та сума грошей, яку найманий працівник отримує від працедавця за виконання конкретної, зазначеної в посадовій інструкції або описаної в усній формі роботи.

Виділяють такі типи заробітної плати:

- Основна. Це обов'язкова, заздалегідь обумовлена виплата залежно від форми оплати на підприємстві: оклад, відрядна розцінка або тарифна ставка. Також до основної заробітної плати відносять доплату за вислугу років, надбавку, роботу понаднормово і т.д.

- Додаткова. Це своєрідна нагорода за працю понад норми, заохочення за успіхи, умови праці, вихідні допомоги і т.д. Ці виплати не є обов'язковими і проводяться з ініціативи роботодавця.

Залежно від тієї системи оплати, за якою працює роботодавець, з працівником укладають трудовий договір, жоден з пунктів якого не повинен суперечити статті 135 ТК РФ. Варто відзначити, що всі додаткові виплати: доплати, надбавки, премії, а також умови, за яких буде виконуватися робота, - повинні в обов'язковому порядку бути вказані в трудовому договорі.

Ще одним важливим моментом є періодичність, з якою відбувається виплата заробітної плати. Вона повинна бути мінімум два рази за місяць, ця норма прописана у статті 136 ТК РФ. Дні виплат на кожному підприємстві і в кожній організації повинні бути визначені й записані у внутрішніх правилах трудового розпорядку. Якщо день виплати припадає на вихідний, то виплата повинна бути проведена напередодні. Що стосується відпускних, то їх повинні виплачувати протягом трьох днів з дня виходу співробітника у відпустку. Якщо ж відпускні не виплатили в строк, то за статтею 124 ТК РФ працівник має право свою відпустку перенести на інший час.

Що стосується сум, що нараховують працівникові, який працює на повну ставку (який виконав норму), то вони не повинні бути менше, ніж встановлена законодавством мінімальна заробітна плата. Кожне підприємство має право вводити свій розмір мінімальної зарплати (не менше офіційно визначеній).

Мінімальна зарплата - це економічно обгрунтована сума грошових коштів, встановлена законодавством, менше якої роботодавці не мають права платити своїм підлеглим. Для бюджетної сфери ставка робітника першого розряду дорівнює сумі мінімальної заробітної плати. Із зростанням інфляції, переглядом споживчого кошика, змінами валового національного продукту та інших факторів мінімальна заробітна плата змінюється. Від розмірів цього показника залежить більшість соціальних виплат. Можна сказати, що дана сума є основою для системи державного забезпечення соціальних гарантій громадян у сфері доходів.

В економіці розрізняють такі поняття, як реальна заробітна плата і номінальна зарплата.

Що стосується номінальної, то вона являє собою ту суму грошей, що була отримана від роботодавця за певний проміжок часу. Цей показник не може відобразити реального рівня життя працюючого, так як збільшення зарплати не завжди свідчить про поліпшення його платіжної спроможності. У той час як реальна зарплата показує, яка кількість послуг або товарів за отриману грошову суму можна придбати.

Щоб розрахувати реальний заробіток, необхідно номінальну зарплату за певний період розділити на індекс споживчих цін, узятий за такий же період. Отриманий показник і буде відображати справжню картину платіжної здатності людини. Діаметрально протилежної може бути динаміка зростання реальної та номінальної заробітної плати, якщо в країні досить високий рівень інфляції.

В умовах ринкової економіки підприємство має право самостійно вибирати систему і форму оплати праці, режим роботи і відпочинку, способи і методи заохочень для своїх робітників. Головна умова - основні гарантії держави сфері оплати та умов праці повинні дотримуватися роботодавцями.