Головна » Бізнес & Фінанси » Експлуатаційні витрати залізничного транспорту

Експлуатаційні витрати залізничного транспортуСьогодні залізничний транспорт відіграє одну з ключових ролей у розвитку економіки практично будь-якої країни. Тому не існує економічної проблеми, яка б не чинила впливу на нього. Основна функція залізничного сполучення - своєчасне і повне рішення задач, необхідних для функціонування народного господарства, а також задоволення потреб населення у перевезеннях, збільшення ефективності та продуктивності роботи транспортної інфраструктури.

Експлуатаційні витрати - це витрати організації, пов'язані безпосередньо з виконанням її функцій. Комплексна оцінка даного типу витрат дозволяє управляти вступниками грошовими потоками таким чином, щоб підтримувати роботу підприємства на заданому рівні, при цьому сприяючи підвищенню продуктивності праці та зростанню ефективності виробництва.

Один з ключових параметрів, який впливає на експлуатаційні витрати - це собівартість продукції. Це значення відображає, в яку суму обходиться організації виробництво і реалізація даного продукту або послуги.

Для того щоб експлуатаційні витрати були економічно обгрунтовані, необхідно не тільки проведення планування витрат, але і регулювання поточних витрат за диференційованими позиціях (в т.ч. і витрати на НДДКР), а також контроль і оновлення бази, що використовується для розрахунку витрат.

У експлуатаційні витрати залізниці входять такі позиції, як надання послуг з перевезень пасажирів, пошти, вантажів і багажу. Ці чотири параметри - ключові складові залізничного сполучення.

Експлуатаційні витрати на залізничному транспорті складаються з декількох складових: це оплата праці, відрахування, вироблених у пенсійний фонд, на соціальне страхування та інші обов'язкові соціальні платежі; оплата матеріалів та інших витрат, витрати на паливо та енергію, амортизація фондів, витрати на плановий і позаплановий ремонти, інші витрати. Всі вони групуються за категоріями, до яких належать, і можуть нараховувати сотні складових.

Розглянемо деякі категорії витрат. Експлуатаційні витрати, пов'язані з оплатою праці, мають на увазі виплату заробітної плати та інші виплати (у т.ч. преміальну винагороду). Тут також враховуються витрати на оплату праці тих працівників, які не перебувають у штаті, але безпосередньо беруть участь у діяльності підприємства.

Категорія соціальних відрахувань включає в себе комплекс обов'язкових платежів до різних фондів: пенсійний, медичного страхування, зайнятості населення та ін

Витрати на підтримку матеріально-технічної бази включають в себе витрати на покупку виробничих матеріалів, а також на поточний ремонт та утримання рухомого складу, нерухомих пристроїв і споруд, будівель, обладнання, шляхів та інших матеріальних складових залізниці.

Витрати на паливо включають в себе не тільки витрати на тягу поїздів, а й на різні технологічні потреби (наприклад, на опалення будівель і споруд). У видатках на електроенергію враховується вартість всієї енергії (в т.ч. теплової та стисненого повітря).

Амортизація включає в себе відрахування, які будуть використані на відновлення фондів підприємства. Амортизаційні відрахування розраховуються за спеціальною формулою з урахуванням балансу фонду та встановлених економічних обмежень.

У категорію інших витрат входять податкові відрахування, а також збори в спеціалізовані фонди. Також до інших витрат належать платежі зі страхування майна, внески по кредитах, витрати на охорону, оплату послуг зв'язку, резервні платежі.