Головна » Бізнес & Фінанси » Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництваГрошові кошти, необхідні на створення будівельної продукції, являють собою вартість будівництва. Для розрахунку цієї вартості розробляються спеціальні документи - будівельні кошториси, в яких розраховується кошторисна вартість. Кошторисна документація детально розкриває всі витрати на будівництво. На її підставі укладається договір підряду.

Складання будівельних кошторисів проходить, можна сказати, в 3 етапи:
 • Складання локальних кошторисів.
 • Складання об'єктних кошторисів.
 • Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

 • Локальний кошторис - це вихідний кошторисний документ, в якому наводяться розрахунки витрат на виконання конкретного виду робіт. На основі саме цього типу документів, в підсумку, формується зведений кошторисний розрахунок. Для складання цієї ділової папери використовуються так звані Тери (територіальні одиничні розцінки), а також кошторисні нормативи (укрупнені), які дозволяють максимально точно все розрахувати в конкретному регіоні будівництва.

  Локальний кошторис може бути складена за допомогою двох різних методів: ресурсного та базисно-індексного. Застосовуючи ресурсний метод, вартість будівництва розраховується в поточних цінах. У базисно-індексному підході розрахунок вартості відбувається за рахунок спеціально розроблених індексів, створених для того, щоб перераховувати кошторисну вартість з базисної в поточні ціни. Щороку індекси змінюються, тому вартість розраховується максимально точно.

  Об'єктна кошторис складається з локальних кошторисів, згрупованих за такими робіт і затрат:

  • будівельні роботи;

  • монтажні;

  • обладнання, меблі, інвентар;

  • інші роботи.

  Розрахунок об'єктного кошторису проводиться шляхом підсумовування локальних в поточних або базисних цінах і складається на цілий об'єкт. Для її розрахунку використовуються укрупнені нормативи і показники аналогових об'єктів у вартісному вираженні. Договірні ціни на об'єкт формуються на підставі даного виду документації.

  Зведений кошторисний розрахунок являє собою документ, що встановлює кошторисну вартість будівництва на всі об'єкти, що входять в проект. На його підставі приймається рішення про фінансування будівництва.

  Зведений кошторисний розрахунок визначає ефективність розглянутого проектного рішення. При розрахунку вартості житлово-цивільного або виробничого будівництва він розділений на глави, в кінці яких, починаючи з восьмої, наводяться підсумкові суми розрахунку. У нього з усіх об'єктних кошторисів вносять дані, згруповані за тим же роботам.

  Також слід знати, що зведений кошторисний розрахунок повинен бути складений в цілому на будівництво, незалежно від кількості танцювальних підрядних організацій. До нього додається пояснювальна записка з усіма відомостями про будівництво: де воно буде проходити, нормативах, прийнятих для складання документації, очікуваного прибутку.

  Складання всіх цих документів можна проводити як на папері (рукописно), так і в електронному вигляді (в Excel або спеціальних програмних продуктах). Наприклад, ГрандСмета або Кошторис Wizard - цілком гідне рішення.

  Кошторисна документація повинна бути складена в установленому порядку, незалежно від того, як здійснюється будівництво - за договором підряду або господарським способом.